Processierups

De processievlinders (Thaumetopoeinae) zijn een onderfamilie van nachtvlinders.
Deze onderfamilie telt een honderdtal beschreven soorten, waarvan er maar één in Nederland
en België voorkomt, de eikenprocessierups. In Zuid- en Midden- Europa is ook de
dennenprocessierups veel aanwezig. Imago's van processievlinders lijken wat op
Lymantriidae.

De rupsen zijn berucht om hun voor mensen irriterende haren. Overdag bevinden die zich
in een spinsel, 's nachts verlaten zij het spinsel en volgen een draad die door de eerste
rups wordt gespannen, wat de specifieke processie oplevert.