Privacy statement Lukkien Servicegroep BV.

Lukkien Servicegroep BV respecteert de privacy van u als bezoeker van onze site. Wij vinden dat goede klantenzorg samen moet gaan met even zo goede zorg en aandacht voor een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens.

Dit privacy statement beschrijft hoe wij aangeboden persoonsgegevens voor het aanvragen van informatie van een of meerdere van onze diensten verzamelen, verwerken en beheren.

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens:

  • Door middel van aanvragen van informatie worden persoongegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor beantwoording van vragen en bij het daadwerkelijk leveren van diensten.
  • De gegevens die u of de opdrachtgever ons toestuurt worden bewaard zolang dit nodig is voor het onderhouden van , en het leveren van diensten. Deze gegevens worden alleen gebruikt met het doel als omschreven hierboven.
  • Eventuele foto's, video's, berichten en/of andere uitingen van klanten zijn alleen geplaatst na expliciete toestemming van de persoon of opdrachtgever.

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens bij Lukkien Servicegroep BV?

Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren gaan of op een andere wijze onrechtmatig worden verwerkt. Zo werken wij onder meer met veilige verbindingen en encryptie. Wij zullen de door u verstrekte persoons-, en bedrijfsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De persoons-, en bedrijfsgegevens worden beheerd door Lukkien Servicegroep BV. Op grond van de AVG is Lukkien Servicegroep BV formeel de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoons-, bedrijfsgegevens.

Onze contactgegevens:

Lukkien Servicegroep BV
Rondven 21
6026PX Maarheeze
Tel.nr.: 0495-592579
E-mail: info@lukkien-servicegroep.nl
 
Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen? Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoons-, bedrijfsgegevens kunt u indienen bij de organisatie die persoons-, bedrijfsgegevens van u hebben. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 20 april 2018. Lukkien Servicegroep behoudt zich het recht voor dit statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar gemaakt worden in het privacy statement.